Pracovníci

Križanová, Silvia

čašníčka -servírka
Tel.: 033/5963255