Organizačné zložky

  • pripravuje, spracúva a vydáva pôvodné encyklopedické diela univerzálneho i špeciálneho charakteru a sprístupňuje tak širokej verejnosti najnovšie vedecké poznatky zo všetkých odborov ľudskej činnosti.
  • je situované v podnoží masívu Lomnický Štít, vo východnej časti Vysokých Tatier. Nachádza sa na hranici Tatranského národného parku, v tichom prostredí neďaleko Tatranskej Lomnice a Starého Smokovca.
  • bolo v r. 1953 odovzdané Slovenskej akadémii vied ako účelové ubytovacie zariadenie. Postupne sa interiér zmodernizoval tak, aby sa dal využívať na konferencie, odborné semináre a iné vzdelávacie podujatia.
  • zabezpečuje servisné a obslužné činnosti pre organizácie SAV, do ktorých patria elektroinštalačné, kúrenárske, zámočnícke a vodoinštalatérske práce.
  • sleduje v rámci svojej pôsobnosti dodržiavanie príslušných zákonov a predpisov, a vopred upozorňuje na ich porušovanie.
  • opatruje, sprístupňuje a umožňuje využívať dokumenty pochádzajúce z činnosti právnych predchodcov SAV, z činnosti riadiacich orgánov SAV, jej vedeckých špecializovaných a servisných pracovísk.
  • publikuje najvýznamnejšie výsledky vedeckovýskumnej činnosti vo vedách o neživej a živej prírode a v oblasti spoločenských vied, populárno-vedeckú, memoárovú a slovníkovú literatúru.
  • zabezpečuje informačnú infraštruktúru SAV tým, že buduje a prevádzkuje počítačovú sieť SAV v regióne Bratislava, do ktorého spadá areál na Patrónke a organizácie v meste Bratislava.