Aktuálne informácie

27. február 2024

Centrum spoločných činností SAV, v.v.i. ako prijímateľ prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti v Priamom vyzvaní pre projekt „Vývoj a konštrukcia superpočítača pre národné superpočítačové centrum“ má povinnosť podľa Metodiky prípravy a hodnotenia investičných projektov ÚHP aktualizovať Štúdiu uskutočniteľnosti pred vyhlásením VO.