Pracovníci

Národné projekty

 • SANET do škôl
  Program: Iné projekty
  Doba trvania: 1.4.2007 -
 • Projekt IPT II. etapa, Podprojekt projektu e-SAV, časť TIS
  Program: Vnútroústavné
  Doba trvania: 1.2.2010 - 31.12.2012
 • Inovácia videokonferenčnej miestnosti VS SAV, Podprojekt projektu e-SAV, časť TIS
  Program: Vnútroústavné
  Doba trvania: 1.2.2011 - 31.12.2011
 • Rozvoj systému el. pošty a systému zálohovania produkčných dát - Záložné dátové centrum Žilina, II. etapa, Podprojekt projektu e-SAV, časť TIS
  Program: Vnútroústavné
  Doba trvania: 1.2.2011 - 31.12.2011
 • Pilotný projekt IP telefónie
  Program: Vnútroústavné
  Doba trvania: 1.2.2010 - 31.12.2010
 • Záložné dátové centrum Žilina, I. etapa
  Program: Vnútroústavné
  Doba trvania: 1.2.2010 - 31.12.2010