Pracovníci

Veselková, Gabriela Ing.

Vedúca organizačnej zložky
E-mail: gabriela.veselkova@savba.sk
Tel.: 02/ 5296 3360