Výberové konania

Výberové konanie na funkčné miesto riaditeľa organizačnej zložky

Predseda Slovenskej akadémie vied vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky organizačnej zložky: