Pracovníci

Hardenová, Mária

Prevádzkový odbor- upratovačka
Tel.: 02/52926322