Pracovníci

Marková, Anna Ing.

vedúca odbytu
Webstránka: http://www.veda.sav.sk
E-mail: anna.markova@savba.sk
Tel.: 02/ 32293709