Pracovníci

Janíková, Jana

štúdio DTP
Webstránka: http://www.veda.sav.sk
E-mail: jana.janikova@savba.sk
Tel.: 02/ 32293701