Pracovníci

Janíková, Jana

DTP štúdio – sadzba
Webstránka: http://www.veda.sav.sk
E-mail: jana.janikova@savba.sk
Tel.: 02/ 3229 3701