Pracovníci

Kohút, Štefan Ing.

E-mail: Stefan.Kohut@savba.sk

Publikácie

  • KOHÚT, Štefan - JAKUBOVSKÝ, Ján - HLUCHÝ, Ladislav. Analýza problematiky automatizácie histologických vyšetrení. In Počítače v zdravotníctve. - Bratislava, 1991, s. 105-110.
  • KOHÚT, Štefan - FULIER, Róbert - GRZNÁR, Róbert - HERDA, Pavol - HUSÁR, Peter - LACLAVÍK, Michal - LENICKÝ, Mário - MELOTOVÁ, Jarmila - ŠUSTER, Michal. ELVYS. Elektronizácia výročnej správy organizácie SAV : analýza systému. Bratislava : Výpočtové stredisko SAV, 2006. 107 s.
  • VS SAV. 33 rokov VS SAV : zborník z príležitosti výročia vzniku Výpočtového strediska SAV. Editor Štefan Kohút. Vyd. 1. Bratislava : VS SAV, 2006. ISBN 80-969555-9-4 (33 rokov VS SAV : zborník z príležitosti výročia vzniku Výpočtového strediska SAV)
  • Dokumenty výskumnej činnosti ÚTK SAV v Ústrednom archíve SAV 1953-1992 [Research activities documents of the Institute of Technical Cybernetics in the Central Archive of Slovak Academy of Sciences in 1953-1992]. Zost. Kohút, Š., Bečková, J. Bratislava : Výpočtové stredisko SAV : Ústav informatiky SAV : Ústredný archív SAV, 2014. 382 p.
  • KOHÚT, Štefan. Druhá etapa môjho riadenia 2001-2006. In Hpc focus : časopis Výpočtového strediska Slovenskej akadémie vied, 2016, č. 1, s. 26-37.
  • KOHÚT, Štefan. Ako som vybudoval a riadil Výpočtové stredisko SAV 1973-1976. In Hpc focus : časopis Výpočtového strediska Slovenskej akadémie vied, 2016, č. 1, s. 12-17.
  • KOHÚT, Štefan - BEČKOVÁ, Jana. Akademik Ivan Plander : Život a dielo. Bratislava : SMEP etc. o.z., 2018. 342 s. ISBN 978-80-973155-0-4
  • KOHÚT, Štefan. Akademik Ivan Plander, život a dielo. Bratislava : VEDA : Centrum spoločných činností SAV v spolupráci s Ústavom informatiky, 2019. 443 s. ISBN 978-80-224-1743-3
  • KOHÚT, Štefan. 20 rokov Múzea počítačov na Slovensku 2001-2021. Rec.: Ivan Gašparík. 1. vyd. [Bratislava] : Centrum spoločných činností SAV v spolupráci so SMEPetc., o.z., 2021. 143 s. : faksimilie, fotografie, tabuľky ; 24 cm. ISBN 978-80-973155-2-8
  • KOHÚT, Štefan. Prvý číslicový počítač v Slovenskej akadémii vied. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Centrum spoločných činností SAV v spolupráci s Múzeom počítačov pri Výpočtovom stredisku CSČ SAV a Ústavom informatiky SAV, 2023. 87 s. ISBN 978-80-224-2014-3