Pracovníci

Hucíková, Margita

Ekonomický odbor - finančná účtovníčka
E-mail: margita.hucikova@savba.sk
Tel.: 02/ 5292 6322-4 kl.112
Fax: 02/ 5293 1612