Pracovníci

Kršák, Pavol PhDr.

šéfredaktor
E-mail: pavol.krsak@savba.sk
Tel.: 02/ 3229 3702