Vedenie organizácie

Zastupujúci Generálny riaditeľ

JUDr. Milan Brňák
brnak@savba.sk
Tel: 02/ 32293700

Organizačné zložky

Archív SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Riaditeľka: Mgr. Jana Gubášová Baherníková, PhD.

Encyklopedický ústav SAV
Bradáčova 7
851 02 Bratislava
Riaditeľka: Ing. Tatiana Šrámková

Kongresové centrum SAV ACADEMIA Stará Lesná
Stará Lesná
05960 Tatranská Lomnica
Riaditeľ: PhDr. Norbert Longauer

Kongresové centrum SAV Smolenice
Zámocká 18
919 04 Smolenice
Riaditeľ: Mgr. Ľubica Záborská, PhD.

Správa účelových zariadení SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Riaditeľ: Ing. Róbert Grznár

Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV v Bratislave
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Riaditeľka: Ing. Gabriela Veselková

VEDA, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 5820/9
841 04 Bratislava
Riaditeľ: JUDr. Milan Brňák

Výpočtové stredisko SAV
Dúbravská cesta 9
845 35 Bratislava
Riaditeľ: Ing. Michal Kadúc