Pracovníci

Holka, Filip Mgr., PhD.

Vedúci oddelenia administrácie VVT
E-mail: Filip.Holka@savba.sk
Tel.: 02/ 3229 3110

Medzinárodné projekty

 • Národné kompetenčné centrá v rámci EuroHPC
  Program: Horizont 2020
  Doba trvania: 1.9.2020 - 1.9.2022
 • 6. implementačná fáza PRACE
  Program: Horizont 2020
  Doba trvania: 1.5.2019 - 30.6.2022
 • 5. implementačná fáza PRACE
  Program: Horizont 2020
  Doba trvania: 1.1.2017 - 30.4.2019

Národné projekty

 • Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Informatizácia spoločnosti
  Doba trvania: 1.11.2020 - 1.11.2022