Pracovníci

Federič, Jozef Mgr., PhD.

Vývojár aplikačného softvéru
E-mail: Jozef.Federic@savba.sk
Tel.: 02/ 3229 3114

Medzinárodné projekty

 • Národné kompetenčné centrá v rámci EuroHPC
  Program: Horizont 2020
  Doba trvania: 1.9.2020 - 1.9.2022
 • 5. implementačná fáza PRACE
  Program: Horizont 2020
  Doba trvania: 1.1.2017 - 30.4.2019

Národné projekty

 • Presný a výpočtovo efektívny kvantovo chemický popis nekovalentných interakcií
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2017