Pracovníci

Kiripolská, Iveta Mgr.

E-mail: iveta.kiripolska@savba.sk
Tel.: 02/ 32 447 441

Medzinárodné projekty

 • Dejiny akadémií vied
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011

Národné projekty

 • Dejiny Slovenskej akadémie vied
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2011

Publikácie

 • GAŽOVÁ, Iveta - GUBÁŠOVÁ, Jana - PAVLOVÁ, Júlia. Zbierky v Ústrednom archíve SAV. In Zbierky v archívoch. - Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov, 2012, s. 101-108.
 • KIRIPOLSKÁ, Iveta - KRASNOVSKÝ, Sebastian. Opis archívneho fondu Jakubík, Ján - osobný fond 1929-2015 (2016). In KIRIPOLSKÁ, Iveta - KRASNOVSKÝ, Sebastian. Jakubík, Ján – osobný fond. 1929-2015 (2016) : inventár k archívnemu fondu [elektronický zdroj]. 1. vydanie v elektronickej podobe online. - v Bratislave : Vydalo Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, o. z. Archív Slovenskej akadémie vied, 2021, 2021, s. 9-14. ISBN 978-80-8260-004-2. Dostupné na internete: <a href="http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Jakubik_Jan_-_osobny_fond_1929-2015_(2016).pdf">http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Jakubik_Jan_-_osobny_fond_1929-2015_(2016).pdf</a>
 • KIRIPOLSKÁ, Iveta - KRASNOVSKÝ, Sebastian. Jakubík, Ján – osobný fond. 1929-2015 (2016) : inventár k archívnemu fondu = Archívne pomôcky Archívu Slovenskej akadémie vied [elektronický zdroj]. 1. vydanie v elektronickej podobe online. v Bratislave : Vydalo Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, o. z. Archív Slovenskej akadémie vied, 2021. 90 s. Dostupné na internete: <a href="http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Jakubik_Jan_-_osobny_fond_1929-2015_(2016).pdf">http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Jakubik_Jan_-_osobny_fond_1929-2015_(2016).pdf</a>. ISBN 978-80-8260-004-2