Pracovníci

Valčo, Miloslav MSc.

Administrátor VVT
E-mail: Miloslav.Valco@savba.sk
Tel.: 02/ 3229 3114

Medzinárodné projekty

 • Národné kompetenčné centrá v rámci EuroHPC
  Program: Horizont 2020
  Doba trvania: 1.9.2020 - 1.9.2022
 • 6. implementačná fáza PRACE
  Program: Horizont 2020
  Doba trvania: 1.5.2019 - 30.6.2022

Národné projekty

 • Realizácia vzdialeného zálohovania BA - Žilina
  Program: Vnútroústavné
  Doba trvania: 1.1.2013 - 1.6.2014
 • Rozvoj systému el. pošty a systému zálohovania produkčných dát - Záložné dátové centrum Žilina, II. etapa, Podprojekt projektu e-SAV, časť TIS
  Program: Vnútroústavné
  Doba trvania: 1.2.2011 - 31.12.2011
 • Záložné dátové centrum Žilina, I. etapa
  Program: Vnútroústavné
  Doba trvania: 1.2.2010 - 31.12.2010