Pracovníci

Petržalka, Marek Mgr.

grafik, správca siete
Webstránka: http://www.veda.sav.sk
E-mail: marek.petrzalka@savba.sk
Tel.: 02/ 32293701