Pracovníci

Boháčková, Marta

samostatná účtovníčka
E-mail: marta.bohackova@savba.sk
Tel.: 033/ 5963 232