Pracovníci

Dobrovodská, Drahomíra Mgr.

redaktorka
E-mail: encydobr@savba.sk
Tel.: 02/ 20907931

Publikácie

  • ČERVEŇ, Ivan - DOBROVODSKÁ, Drahomíra. Johannes Kepler – kryštalograf? In Esemestník, 2018, roč. 7, čís. 1, s. 41-43. ISSN 1338-6425.
  • KEPLER, Johannes - DOBROVODSKÁ, Drahomíra (prekl.). Johannes Kepler. Novoročný darček čiže O snehovej vločke = Strena seu De nive sexangula. Bratislava : Veda, 2018. 64 s. ISBN 978-80-224-1652-8