Pracovníci

Dudusová Soľavová, Božena

skladníčka
Tel.: 052/4467464
Fax: 052/4467275