Pracovníci

Pitoňák, Vladimír Bc.

prevádzkár
E-mail: pitonak@kcacademia.sk
Tel.: 052/4467464
Fax: 052/4467275