Pracovníci

Cintelová, Iveta Mgr.

Poverená riadením KC SAV ACADEMIA Stará Lesná
E-mail: cintelova@KCAcademia.sk
Tel.: 052/4467464
Fax: 052/4467275