Pracovníci

Peštová, Priska

vedúca recepcie
E-mail: pestova@KCAcademia.sk
Tel.: 052/4467464
Fax: 052/4467275