Pracovníci

Madolová, Marta

účtovník
E-mail: marta.madolova@savba.sk
Tel.: 02/5292622 kl.107
Fax: 02/52926322