Pracovníci

Demovič, Lukáš Mgr., PhD.

Vývojár aplikačných softvérov
E-mail: Lukas.Demovic@savba.sk
Tel.: 02/ 3229 3112

Medzinárodné projekty

 • Národné kompetenčné centrá v rámci EuroHPC
  Program: Horizont 2020
  Doba trvania: 1.9.2020 - 1.9.2022
 • 6. implementačná fáza PRACE
  Program: Horizont 2020
  Doba trvania: 1.5.2019 - 30.6.2022
 • 5. implementačná fáza PRACE
  Program: Horizont 2020
  Doba trvania: 1.1.2017 - 30.4.2019
 • PRACE - Štvrtá fáza implementácie projektu
  Program: Horizont 2020
  Doba trvania: 1.2.2015 - 30.4.2017

Národné projekty

 • SANET do škôl
  Program: Iné projekty
  Doba trvania: 1.4.2007 -
 • Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Informatizácia spoločnosti
  Doba trvania: 1.11.2020 - 1.11.2022
 • Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie - Konvergencia
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
  Doba trvania: 15.1.2010 - 30.4.2021
 • Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
  Doba trvania: 15.1.2010 - 30.4.2021
 • Presný a výpočtovo efektívny kvantovo chemický popis nekovalentných interakcií
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2017