Pracovníci

Lenharčík, Imrich Ing.

E-mail: Imrich.Lenharcik@savba.sk

Národné projekty

  • Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie - Konvergencia
    Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
    Doba trvania: 15.1.2010 - 30.4.2021
  • Inovácia klimatizačného zariadenia sály, Podprojekt projektu e-SAV, časť TIS
    Program: Vnútroústavné
    Doba trvania: 1.2.2011 - 31.12.2013