Pracovníci

Vučkovski, Blažej Bc.

Správca informačného systému
E-mail: Blazej.Vuckovski@savba.sk
Tel.: 02/ 3229 3162