Pracovníci

Chobotová, Elena

Ekonomický odbor - rozpočtárka
E-mail: elena.chobotova@savba.sk
Tel.: 02/ 5292 6322-4 kl.110