Pracovníci

Mináriková, Silvia

Ekonomický odbor- finančná účtovníčka
E-mail: silvia.minarikova@savba.sk
Tel.: 02/ 5292 6322-4 kl.109
Fax: 02/ 5293 1612