Pracovníci

Hlaváč, Tomáš Ing.

Webový vývojár
E-mail: Tomas.Hlavac@savba.sk
Tel.: 02/ 3229 3116

Národné projekty

 • ELVYS
  Program: Vnútroústavné
  Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2017
 • Ebooks - elektronická kniha
  Program: Vnútroústavné
  Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2013
 • ELVYS, podprojekt projektu e-SAV, časť WIS
  Program: Vnútroústavné
  Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2012
 • WEBSAV4, podprojekt projektu e-SAV, časť WIS
  Program: Vnútroústavné
  Doba trvania: 1.2.2010 - 31.12.2012
 • Elektronická administrácia CE SAV
  Program: Vnútroústavné
  Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2009
 • Migrácia portálu WEBSAV do SAN architektúry (WEBSAV4 a ELVYS), podprojekt projektu e-SAV, časť WIS
  Program: Vnútroústavné
  Doba trvania: 1.2.2009 - 31.12.2009

Publikácie

 • BARKA, Ivan - BETÁK, Juraj - BUCHA, Tomáš - CEBECAUER, Tomáš - FERANEC, Ján - HAGUE IGONDOVÁ, Miroslava - HEFTY, Ján - HERDA, Pavol - HLAVÁČ, T. - HUSÁRIK, Marek - JANÁK, Juraj - KAŇÁK, Ján - KUDELA, Karel - MIŠKOVÁ, Monika - NOVÁČEK, Jozef - NOVÁKOVÁ, Martina - SVIČEK, Michal - SVOREŇ, Ján - ŠÚRI, Marcel - TAKÁČ, Jozef. Meniace sa Slovensko očami satelitov [elektronický zdroj]. Editor Ján Feranec. Bratislava : Veda, 2012. DVD + 72 s. textová časť. Názov z DVD. Požaduje sa Adobe Flash Player. ISBN 978-80-224-1285-8