Pracovníci

Rahanský, Ľuboš PhDr.

redaktor
E-mail: encygals@savba.sk
Tel.: 02/ 20907932

Publikácie

  • RAHANSKÝ, Luboš. Územnosprávne členenie štátov a území oceánie. Brno : Tribun EU., 2020. 157 s. ISBN 978-80-263-1559-9