Pracovníci

Kadúc, Michal Ing.

Riaditeľ organizačnej zložky
E-mail: Michal.Kaduc@savba.sk
Tel.: 02/ 3229 3115

Medzinárodné projekty

 • Národné kompetenčné centrá v rámci EuroHPC
  Program: Horizont 2020
  Doba trvania: 1.9.2020 - 1.9.2022

Národné projekty

 • Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Informatizácia spoločnosti
  Doba trvania: 1.11.2020 - 1.11.2022
 • Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie - Konvergencia
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
  Doba trvania: 15.1.2010 - 30.4.2021
 • Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
  Doba trvania: 15.1.2010 - 30.4.2021
 • Inovácia diskového poľa
  Program: Vnútroústavné
  Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2017
 • Inovácia SAN prostredia
  Program: Vnútroústavné
  Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2016
 • Inovácia centrálnych serverov
  Program: Vnútroústavné
  Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2015
 • Realizácia vzdialeného zálohovania BA - Žilina
  Program: Vnútroústavné
  Doba trvania: 1.1.2013 - 1.6.2014
 • Pripojenie DP VS SAV - Žilina
  Program: Vnútroústavné
  Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2013
 • Projekt IPT II. etapa, Podprojekt projektu e-SAV, časť TIS
  Program: Vnútroústavné
  Doba trvania: 1.2.2010 - 31.12.2012
 • Rozvoj systému el. pošty a systému zálohovania produkčných dát - Záložné dátové centrum Žilina, II. etapa, Podprojekt projektu e-SAV, časť TIS
  Program: Vnútroústavné
  Doba trvania: 1.2.2011 - 31.12.2011
 • WEBSAV4 – Migrácia servera SAV, Podprojekt projektu e-SAV, časť WIS
  Program: Vnútroústavné
  Doba trvania: 1.2.2011 - 31.12.2011
 • Pilotný projekt IP telefónie
  Program: Vnútroústavné
  Doba trvania: 1.2.2010 - 31.12.2010
 • Záložné dátové centrum Žilina, I. etapa
  Program: Vnútroústavné
  Doba trvania: 1.2.2010 - 31.12.2010
 • Centralizácia sieťových služieb, Podprojekt projektu e-SAV, časť TIS
  Program: Vnútroústavné
  Doba trvania: 1.2.2009 - 31.12.2009
 • Dátová bezpečnosť, podprojekt projektu e-SAV, časť BIT
  Program: Vnútroústavné
  Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2009