Pracovníci

Obúlaná, Daniela

mzdová a presonálna účtovníčka
E-mail: daniela.obulana@savba.sk
Tel.: 033/ 5963 232