Pracovníci

Brňák, Milan JUDr.

Zastupujúci generálny riaditeľ
Webstránka: http://www.veda.sav.sk
E-mail: brnak@savba.sk
Tel.: 02/ 32293700