Pracovníci

Kavická, Anna Mgr.

Personálna manažérka CSČ SAV
E-mail: Anna.Kavicka@savba.sk
Tel.: 02/ 3229 3108
Fax: 02/ 3229 3103

Národné projekty

  • Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie - Konvergencia
    Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
    Doba trvania: 15.1.2010 - 30.4.2021