Pracovníci

Dovjaková, Božena

Vedúca organizačnej zložky
E-mail: dovjakova@kcacademia.sk
Tel.: 052/4467 321, mobil:0903731413
Fax: 052/4467275