Pracovníci

Kleinová, Alena

ekonomický odbor -finančná účtovníčka
E-mail: alena.kleinova@savba.sk
Tel.: 02/ 5292 6322-4 kl.107
Fax: 02/ 5293 1612