Pracovníci

Longauer, Norbert PhDr.

riaditeľ organizačnej zložky
E-mail: norbert.longauer@savba.sk
Tel.: 052/4467321
Fax: 052/4467275