Pracovníci

Žáková, Mária Ing.

vedúca ekonomického oddelenia
E-mail: mzakova@savba.sk
Tel.: 02/5292 6322 kl. 114