Pracovníci

Longauerová, Stanislava Mgr.

šéfredaktor časopisu Správy SAV/Academia