Pracovníci

Longauerová, Stanislava Mgr.

šéfredaktor časopisu AKADÉMIA – Správy SAV
E-mail: stanislava.longauerova@savba.sk