Pracovníci

Záborská, Ľubica Mgr., PhD.

Riaditeľka organizačnej zložky
E-mail: lubica.zaborska@savba.sk
Tel.: 033/ 5963 211