Pracovníci

Kvasňovská, Ľubica Ing.

Personálny a mzdový špecialista
E-mail: lubica.kvasnovska@savba.sk
Tel.: 02 3229 3108