Pracovníci

Vlček, Milan

tlačiar na ofsetových strojoch, operátor knihárskych strojov