Pracovníci

Zajíčková, Irena Ing.

E-mail: irena.zajickova@savba.sk
Tel.: 02/3229 3155

Medzinárodné projekty

  • Národné kompetenčné centrá v rámci EuroHPC
    Program: Horizont 2020
    Doba trvania: 1.9.2020 - 1.9.2022

Národné projekty

  • Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie
    Program: Štrukturálne fondy EÚ Informatizácia spoločnosti
    Doba trvania: 1.11.2020 - 1.11.2022