Pracovníci

Schmuck, Karol

správa a údržba budov
E-mail: karol.schmuck@savba.sk
Tel.: 02/ 5292 6322 kl. 111