Pracovníci

Trnečková, Veronika Mgr.

redaktorka grafička
E-mail: encytrne@savba.sk
Tel.: 02/ 2090 7912