Pracovníci

Adámať, Jozef Mgr., PhD.

redaktor
E-mail: encyjoad@savba.sk
Tel.: 02/2090 7934

Publikácie

  • ADÁMAŤ, Jozef. Fragment. In Tvorba : revue pre literatúru a kultúru, 2019, roč. 29, č. 1, s. 18-19. ISSN 1336-2526.
  • ADÁMAŤ, Jozef. Na margo duchovných vied : poznámka k štatistike. In Tvorba : revue pre literatúru a kultúru, 2019, roč. 29, č. 3, s. 15-19. ISSN 1336-2526.
  • ADÁMAŤ, Jozef. Pred desiatimi rokmi zomrel Milan Rúfus : marginálie k jeho poézii. In Tvorba : revue pre literatúru a kultúru, 2019, roč. 29, č. 1, s. 60-62. ISSN 1336-2526.
  • ADÁMAŤ, Jozef. Medzi myslením a básnením. In Tvorba : revue pre literatúru a kultúru, 2019, roč. 29, č. 2, s. 14-16. ISSN 1336-2526.
  • ADÁMAŤ, Jozef. Z fragmentov dávneho leta. In Tvorba : revue pre literatúru a kultúru, 2020, roč. 30, č. 4, s. 66-68. ISSN 1336-2526.
  • ADÁMAŤ, Jozef. Niekoľko poznámok k (dnešnej) škole. In Tvorba : revue pre literatúru a kultúru, 2020, roč. 30, č. 1, s. 4-20. ISSN 1336-2526.
  • ADÁMAŤ, Jozef. Uvidieť viac. In Tvorba : revue pre literatúru a kultúru, 2020, roč. 30, č. 1, s. 4-9. ISSN 1336-2526.
  • ADÁMAŤ, Jozef. Postskriptum k jednému nedávnemu stretnutiu. In Tvorba : revue pre literatúru a kultúru, 2021, roč. 31, č. 3, s. 57-60. ISSN 1336-2526.