Pracovníci

Mrvová, Katarína

Ekonomický odbor - finančná účtovníčka
E-mail: katarina.mrvova@savba.sk
Tel.: 02/ 2592 6322 - 4 kl. 109