Pracovníci

Boďa, Peter

hlavný kuchár
Tel.: 033/5963240